Region Jämtland Härjedalen
Musik Workshop

Rösträtt - Sång på förskolan Våren 2024

Boka senast 15 maj 2023

Workshop med sångcoacher som inspirerar både barn och pedagoger

Genom projektet Rösträtt - sång på förskolan ska pedagoger på förskolan få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst.

I arbetet med rösträtt vill våra sångcoacher inspirera både barn och pedagoger att använda röst och musik som ett verktyg i den dagliga verksamheten på förskolan. Musik är ett viktigt redskap för att arbeta med språk och kommunikation, identitetsskapande och att kunna förstå, samt uttrycka sina känslor och tankar. Dessa pass kommer fokusera på att förmedla lusten och lekfullheten i musikutövandet i förskolan, med ett öppet förhållningssätt till att använda sig av sin egen unika röst och sitt personliga uttryck. Ledorden för dessa pass är lust, känsla, mod och lekfullhet och kommer att genomföras i tre olika moment, vilka innefattar;

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Alla förskolor kommer i slutet av passen få tillgång till Rösträtts eget digitala verktyg - som ska bli pedagogernas hjälp i den dagliga verksamheten. Här finns sånger, sångtips, uppsjungningsövningar och ”röstkollen” - ett verktyg där pedagogerna på ett lustfyllt sätt kan se i vilket röstläge de befinner sig i när de sjunger.

Medverkande

Rebecca Rasmussen är uppvuxen i Tyresö och har en lång erfarenhet av sång och musikutövande, främst inom den klassiska musikgenren. Rebecca är utbildad inom sång och musikdramatik vid bland annat operahögskolan i Stockholm och har arbetat som frilansande operasångerska i många år. År 2018 valde Rebecca att vidareutbilda sig till förskollärare och arbetar nu som kulturpedagog på Fjällbackens förskola i Årekommun.

Maia Hedén kommer ursprungligen från Hackås och har sedan barnsben sysslat med musik i olika former. På gymnasiet studerade hon Estetiska programmet - musik med inriktning folkfiol och sång. Hon har under flera somrar deltagit i Sommarspelmanslaget i Jämtlands län samt spelat i flera band, orkestrar och musikaliska konstellationer. Hon är utbildad förskollärare vid Mittuniversitetet och bor sedan 2020 i Hudiksvall där hon arbetar på Kålhagens förskola.

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Genom att använda sin sångröst utan att värdera den hjälper det att förmedla en lekfull inställning till barnen. Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.
Mer infofrmation om projektet Rösträtt - sång på förskolan Länk till annan webbplats.

Bokning för arrangör

Information om att arrangera

    • Skola: 0-5 år
  • Vår 2024

Spelperiod
Hösten 2023 och våren 2024

Målgrupp: Barn 0-6 år/förskola

Maxpublik: En avdelning

Programlängd
20-30 minuter

Pris
Workshop 500 kr
för 2 st tillfällen + en digital träff med pedagogerna.

Mer info om vår prissättning

Foto: Rickard Grönkvist