Region Jämtland Härjedalen

UR ARKIVET

Musikteater

Askonsdag

2003 Ur arkivet

En fri fantasi över häxprocesserna i Stockholm

Askonsdag handlar om de sista stora häxprocesserna i Sverige 1676, i Katarina församling i Stockholm.

I en hysteriskt uppskruvad stämning angav Katarinaborna varandra. Hundratals barn vittnade. De stod upp i domstolen och berättade i detalj om hur grannar, mödrar och systrar tagit med dem till Blåkulla och svurit trohetsed till Djävulen. Hovrättens domare och präster skickade åtta anklagade häxor till bödeln. När vittnena senare bröt samman och tog tillbaka sina bekännelser avrättades fyra barn och ungdomar för att ha förlett de andra barnen till falska anklagelser.

1600-talets häxprocesser framstår i vår tid som ett klassiskt exempel på masshysteri och justitiemord. Men historien om häxorna är inte så enkel som det kanske kan verka sett med dagens ögon. Domen måste – åtminstone i teorin - fällas utifrån en frivillig bekännelse. Två av de kvinnor som avrättades som häxor i Stockholm angav sig själva. I vittnesmålen framstår Blåkulla mindre som ett ondskans näste än som en karnevalisk fest, full av sprakande brasor, mat och dryck, erotiska orgier och burlesk analhumor – en negativbild av det frusna, svultna, sedliga och allvarsamma 1600-talssverige.

Askonsdag är en fri fantasi över häxprocesserna i Stockholm, byggd på protokollen från kommissorialrätten.

Intervju med Yvonne Tuvesson Rosenqvist på Sveriges Radios Mitt i musiken 15 okt 2003.

Några minuter från operan spelas upp under intervjun.

Då vi med en känsla af öfverlägsenhet föraktligt se ned på detta århundradets lättrohet och vidskepelse. böra vi föreställa oss som en möjlighet, att i ett kommande tidhvarf torde vår tids fördomar och dårskaper ej mera skonsamt bedömas.

Georg Adlersparres kommentar till protokollen från häxprocesserna. Ur Historiska samlingar, Stockholm 1822.

medverkande

Musik: Bo Hülphers
Libretto: Carsten Palmær
Regi: Eva Gröndahl

På scen:
Kaplan Myrander
Jan Löfgren (Nilsson)

Assessor Laurelius
Lars T Johansson

Ryttmästare Gråå
Hans-Erik Sundström

Karin Ambjörnsdotter, bagarhustru
Kerstin Wikström

Lisken Carlsdotter, hennes systerdotter
Yvonne Tuvesson Rosenqvist

Gertrud, ung mor
Karin Lovelius

Halta Annika, piga
Maria Eriksson

Kerstin, Gertruds dotter
Paulina Fröhling

Agnis, Gråås dotter
Johanna Nilsson

Mäster Hans, bödel
Hans Löfgren (Qvarfell)

Djävulen
Bengt-Eric Norlén

Musiker:
Fiol - Bengt-Eric Norlén
Viola - Peter Roos
Cello - Katarina Bergner Åhlén
Bas - Svante Söderqvist
Oboe - Hedvig Marklund
Trombon - Jan-Olof Oscarsson Keyboard - Stefan Vidmark (Nilsson)
Slagverk - Tomas Nyqvist
Musikalisk instudering - Bo Hülphers
Repetitör - Stefan Vidmark (Nilsson)

Scenografi/kostym: Lisbet Wahlström
Ljussättning: Christer Billström
Snickeri: Kenneth Åsberg, Per Gustafsson, Hans Löfgren (Qvarfell),
Lars Strandh
Måleri: Lisbet Wahlström
Attributmakeri/rekvisita: Johanna Lönneborg
Kostymateljé: Carina Eriksson
Mask & peruk: Mila L Roberts
Scenmästare/chaufför: Hans Löfgren (Qvarfell)
Scentekniker: Lars Strandh, Aki Urhonen, Thomas Faxälv, Busschaufför: Carl-Erik Backeryd
Videoteknik ”Abstract”: Magnus Fyrhake
Affisch : Lisbet Wahlström, Christoffer Glans
Producenter: Eva Berge (Åhlén), Stefan Vidmark (Nilsson)
Konstnärlig ledare: Jan Löfgren (Nilsson)