Region Jämtland Härjedalen

UR ARKIVET

Teater

Orter och ställen

2018 Ur arkivet

Scenisk läsning

Texter om att oväntat mötas, att flytta bort, hitta hem och stanna kvar.

2015 utlystes en skrivartävling i länet vilken resulterade i antologin Orter och ställen, med berättelser skrivna av 21 författare från Jämtland och Härjedalen.

Ur denna antologi har vi valt en handfull texter som med lätt hand dramatiserats. Med sina röster som främsta verktyg framför skådespelarna Gunnar Eklund & Inga Onn dessa berättelser i en scenisk läsning.

Texterna handlar om att oväntat mötas, att flytta bort, hitta hem och stanna kvar.

Projektet är ett samarbete mellan Estrad Norr och den regionala biblioteksverksamheten inom Region Jämtland Härjedalen.

Spelschema för Orter och ställen våren 2018:
9 april kl. 19.00 – Biblioteket i Lit
10 april kl. 19.00 – Järpens bibliotek
11 april kl 19.00 – Åre bibliotek
12 april kl. 19.00 – Myrvikens bibliotek
16 april kl. 18.30 – Centralbiblioteket Strömsund
17 april kl. 19.00 – Hallens bibliotek
18 april kl. 19.00 – Magneten Krokom
19 april kl. 19.00 – Hede bibliotek
23 april kl. 19.00 – Bräcke bibliotek
25 april kl. 19.00 – Kälarne bibliotek
26 april kl. 19.00 – Hackås bibliotek
2 maj kl 19.00 – Rätans bibliotek
3 maj kl. 19.00 – Fyrås föreningshus i Fyrås
4 maj kl. 19.00 – Lyransgården i Fåker
Medverkande

Texter som framförs:
"Båthus med liten markplätt" av Karin Härjegård
"Sanningens minut" av Mi Edvinsson
"Bränd boll" av Susanne Kvarnlöf
"Kryckkyrkan i Börön" av Anders Frank
"Hej Pappa" av Bengt Månström

Texterna framförs av:
Gunnar Eklund och Inga Onn

Producent:
Christina Seldahl Lindgren