Region Jämtland Härjedalen

Bravo Toga - Samtal

Vi får ta del av konstnärernas tankar om verket "Don’t Fear Change" smat hur det är att arbeta här i Östersund.

Bravo Toga är en nordisk scenkonstgrupp djupt intresserade av konceptualitet och det tvärdisciplinära utrymmet mellan dans och teater. Gruppen består av Anna Kuusamo (FIN), Lena Bondeson (DK) och Sara Ribbenstedt (SE).

Med start 2020 bedriver Konstnärsnämnden internationellt dansresidens i Östersund
i samverkan med Estrad Norr. Läs mer om våra dansresidens

Senast uppdaterad: 2021-01-26