Region Jämtland Härjedalen

Respekt

Av: Camilla Edfalk och Linnea Lundberg, utifrån samtal med de medverkande. Medverkande: Sebastian Bergström, Anja Dyrting och Emelie Mårdberg.
Foto: Camilla Edfalk och Linnea Lundberg.
Översättning till tecken: Camilla Edfalk och Emelie Mårdberg
Musik: Anja Dyrting
Redigering: Linnea Lundberg
Producerat för Estrad Norrs digitala scen 2020

Under hösten 2020 träffades Teater Barda i mindre grupper på Estrad Norr, för att arbeta fram material till vår digitala scen. Arbetet resulterade i två filmer: "Respekt" och "Avstånd".

Läs mer om Teater Barda

Senast uppdaterad: 2021-01-26