Region Jämtland Härjedalen

Tsz-Hin Tang, Maria Löfskog och Nayla Espinosa Garcia från danskompaniet La Random.

Internationellt dansresidens på Estrad Norr

I sommar kommer två internationella dansresidens att pågå i Estrad Norrs lokaler. I juli kommer danskonstnären Sara Ribbenstedt tillsammans med gäster från Finland och Danmark. I augusti kommer Nayla Espinosa Garcia tillsammans med bland andra koreografen Nelson Martinez från Colombia/Frankrike.

Med start i år bedriver Konstnärsnämnden internationellt dansresidens i Östersund i samverkan med Estrad Norr.

Residensen erbjuder en Sverige-baserad danskonstnär att bjuda in en internationell kollega för två veckors arbete i Svarta lådan här på Estrad Norr. I residensstipendierna ingår personligt stipendium samt resa och boende. Estrad Norr bidrar med nätverk och personella resurser för att danskonstnären ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

I år har konstnärsnämndens arbetsgrupp för dans beviljat följande danskonstnärer residens i Östersund: Sara Ribbenstedt och Nayla Espinosa Garcia.

Sara Ribbenstedt & BRAVO TOGA

Residens på Estrad Norr juli 2020

BRAVO TOGA är en nordisk scenkonstgrupp djupt intresserade av konceptualitet och det tvärdisciplinära utrymmet mellan dans och teater. Gruppen har varit aktiv sedan 2016 och består av Anna Kuusamo (FIN), Lena Bondeson (DK) och Sara Ribbenstedt (SE). Under residensperioden kommer gruppen att arbeta med "Don’t Fear Change".

Don’t Fear Change är en undersökning av mänsklig längtan efter att fly ifrån domesticerad livstil och återvända till ens inre otämjda “wild-life”. Genom att cirkulera kring idén om en mänsklig hjärna med en förhistorisk djurhjärna vill BRAVO TOGA dyka in i den antropocena människans existentiella status och stanna kvar i det olustiga tillståndet här och nu, inte i framtiden och inte i nostalgin. Det finns ingen planet B men tänk om planet “A” står för “animal” och att gräset bokstavligen är grönare på den andra sidan? Don’t Fear Change är ett transformerande och okonventionellt möte mellan movement research och kognitiv gruppterapi – en ny performativ arbetsmetod vi kallar “National Geographic LARP’ing” – för alla jordbor som försöker hantera det dåliga samvetet.

Nayla Espinosa Garcia

Residens på Estrad Norr augusti 2020

La Random är ett danskompani från Jämtland med en mångfald av individer, idéer, erfarenheter och stilar. Gemensamt har vi rörelse som verktyg för uttryck, lärande, kreativitet, skapande och manifestering av frågeställningar och tankar.

Tre dansare från La Random – Nayla Espinosa Garcia, Tsz-Hin Tang och Maria Löfskog – kommer under residenperioden att arbeta tillsammans med koreografen och dansaren Nelson Martinez för att skapa föreställningen "El diablo es extranjero – Djävulen är utlänning".

"El diablo es mujer – Djävulen är en kvinna" är en dansföreställning skapad 2016. Föreställningen är den första delen i den kommande trilogin "Djävulen", baserad på texter från Eduardo Galeano. Den andra delen i trilogin blir "El diablo es extranjero - Djävulen är utlänning".

Människor har migrerat sedan början av vår historia. Men i ett samtida sammanhang är det ett komplext ämne. Stora massor av människor förflyttar sig runt i världen, och i och med detta har begrepp som “lokal”, “utländsk”, “gränser”, “stereotyper” och så vidare, förändrats. Så, vad betyder “utländsk” idag? Demoniserar vi som människor fortfarande dem som "kommer till vår plats”?

Under residensen kommer gruppen att jobba med att skapa en ny dansföreställning på det här temat. Rörelse, musik från olika länder och inspelade röster av invandrare är element som ingår i skapandet för att hitta ”djävulen som vi är när vi inte är i vårt hem”.