Region Jämtland Härjedalen

Adrian Jones. Foto: Karl-Johan Ankarblom

Årets scenkonststipendium till Adrian Jones

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. Stipendiaterna är Adrian Jones, scenkonst, konstnärsduon Gideonsson/Londré, bild- och formkonst samt Malin Nord, litteratur.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

- Vi är glada att med arbetsstipendierna kunna ge några av länets fantastiska kulturskapare en möjlighet att under en tid kunna utveckla sitt konstnärliga arbete. De professionella kulturskaparna bidrar dessutom till att utveckla och stärka regionens attraktionskraft vilket vi uppskattar, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Motivering scenkonst

Adrian Jones har en masterexamen från Kungliga Musikhögskolan med folkmusikalisk inriktning på fiol, altfiol och komposition. Han frilansar som musiker i flera grupper, arbetar som pedagog, arrangör och kompositör. Han är uppväxt i Leksand men bor sedan flera år i Ås.

Adrian Jones konstnärskap hittar man i fältet mellan folkmusik och konstmusik. Han spelar en rad instrument och tillsammans med sitt komponerande har han utvecklat en stor och nyfiken bredd i sitt uttryck utan att förlora sin folkmusikaliska riktning och spets. Hans starka vilja att utvecklas lyser igenom i hans konstnärskap.

För detta vill Region Jämtland Härjedalen visa sin uppskattning och tilldelar honom 2020 års Scenkonststipendium. Utdelning av stipendiet sker i samband med Absolut Jämtlands konsert den 5 december.

Motivering bild- och formkonst

Konstnärsduon Gideonsson/Londré sätter den egna kroppen i centrum och visar hur konsten – snarare än att vara en utväg, ett utlopp eller en frizoon – för dom blivit ett sätt att leva. Genom olika angreppssätt blir konsten i deras händer en metod och ett verktyg att se och erfara världen. Med tydliga begränsningar, regler och instruktioner skapar de oväntade aktivitets- och tankeutrymmen.

Gideonsson/Londrés finstämda konstnärskap visar på gehör och träffsäkerhet för mellanmänskliga situationer och relationer. Det väcker en nyfikenhet att vilja se mer.

För detta vill Region Jämtland Härjedalen tilldela konstnärsduon Gideonsson/Londré från Kallrör 2020 års arbetsstipendium i bild- och formkonst. Utdelning av stipendiet sker i samband med invigningen av Konstens Vecka den 26 september.

Motivering litteratur

Malin Nord har sedan sin debut 2012, med den kritikerrosade romanen Stilla havet, i olika typer av texter visat att hon är en skicklig och nyanserad berättare. Hennes historier är vackra och förtätade och bär flera skikt där läsaren erbjuds såväl ett poetiskt språk som en trovärdig och berörande berättelse. I romanen Barmark möter vi hennes tankeväckande gestaltning av flera generationers kvinnoöden i ett nordligt själslandskap. Malin Nord har en egen tydlig författarröst som bär genom berättelserna. Hennes författarskap tar avstamp i det nära och privata och öppnar upp mot världen och det allmänmänskliga.

Liksom många andra yrkesverksamma författare har Malin Nord en mängd olika uppdrag, som trots att de är givande och utvecklande, tar tid från det fördjupade skrivandet. Hon vill nu avsätta en längre sammanhållen tid för att kunna fokusera på sin tredje roman och en pjäs om Elvira Madigan.

Region Jämtland Härjedalen vill med stipendiet ge Malin Nord möjlighet till obruten skrivtid och fortsatt konstnärlig utveckling. Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag den 15 oktober.