Region Jämtland Härjedalen

Sök arbetsstipendium i scenkonst

Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2021.

Arbetsstipendiet kan sökas av yrkesverksamma inom scenkonst. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. För att komma i fråga ska sökande vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet och till olika scenkonstuttryck. Utdelningen av stipendiet sker i ett offentligt sammanhang.

Läs mer och sök arbetsstipendium i scenkonst 2021

Kontaktperson för arbetsstipendiet i scenkonst är scenkonstchef Malin Hülphers: malin.hulphers@regionjh.se, 070-252 61 58.