Region Jämtland Härjedalen

Jemtlands Salongsorkester repeterar på Estrad Norr, juni 2021. Foto: Nina Fridell.

Jemtlands Salongsorkester repeterar ny musik

Vi har en unik orkester i Jämtland. 16 musiker med anknytning till länet samlas ett par gånger per år för att forma Jemtlands Salongsorkester. En orkester som satsar på sociala evenemang och jämtländska förhållanden. Under den gångna veckan samlade vi hela orkestern på Estrad Norr för en gemensam arbetsvecka.

Orkestern har arbetat med att repeterat in ny musik och testa olika idéer inför framtida konserter. Tillsammans med regissören Märit Bergvall har man även arbetat med det sceniska uttrycket, som hur man rör sig och agerar på scen.

Nyårsföreställning på biografer

Några livekonserter är inte planerande under 2021. Men orkestern har arbetat med en nyårsföreställning; en digital produktion med musik, dans och skådespel. Målet är att filmen ska visas på biografer i Jämtland Härjedalen runt årsskiftet. Håll utkik under hösten för mer info.

Jonas Lindgård är musikalisk ledare för Jemtlands Salongsorkester.

Jemtlands Salongsorkester startades 2018 på initiativ av Estrad Norr. Redan från start fanns tanken om en orkester som ska arbeta för att hitta nya konsertformer genom interaktiva eller sociala event. ”Gastronomisk konsert” som vi bjöd in till 2019 är ett exempel på ett sådant evenemang. Salongsorkestern jobbar också aktivt med att utforska möjligheter för hur en orkester kan verka för att passa de förhållanden som råder i vårt län. Det innebär bland annat att verksamheten anpassas för att kunna spela i mindre lokaler, som bygdegårdar eller Folkets hus.

Orkestern arbetar utan dirigent, med stort ansvar från var och en av musikerna. Viss repertoar ska spelas utantill för att ge större utrymme för möten med publiken. Orkestern har som ambition att arbeta även med det visuella uttrycket, som hur man rör sig på scen, med mera. Ett arbete som påbörjats under den gångna veckan.

Alla orkesterns medlemmar är delaktiga i att forma och utveckla idéer och program. Jonas Lindgård är musikalisk ledare och Malin Hülphers, scenkonstchef på Estrad Norr, är ytterst ansvarig för orkesterns inriktning.

Jemtlands Salongsorkester

Jonas Lindgård - konsertmästare/violin 1
Anna Adolfsson Vestad - violin 1
Emelie Molander - violin 1
Bengt-Eric Norlén - violin 2
Martin Mårtensson - violin 2
Erik Ring - viola
Adrian Jones - viola
Maja Molander - cello
Olli Rantala - kontrabas
Fredrik Dahlberg - flöjt
Amanda Östling - klarinett
Kirstine Lassen - fagott
Torkel Johansson - trumpet
David Wahlén - dragspel
Johan Renman - slagverk
Stefan Vidmark - Piano/ass konsertmästare

Text och foto: Nina Fridell