Region Jämtland Härjedalen

Johanna Albertsson

Årets scenkonststipendium till Johanna Albertsson

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under tisdagen att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 60 000 kronor. Stipendiaterna är Johanna Albertsson, scenkonst, Hans Kvam, bild- och formkonst samt Suzanne Ibrahim, litteratur.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

- De professionella kulturskaparna är en viktig del i länets rika kulturliv och vi vill med arbetsstipendierna ge dem möjlighet att fortsätta utveckla sitt konstnärskap, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M). Förutom att ge dem tid att ägna sig åt sitt skapande så bidrar de dessutom till att stärka länets attraktionskraft och bidra till ett regionalt kulturliv av hög kvalitet.

Motivering scenkonst

Johanna Albertsson är en ung dansare från Stugun i Ragunda kommun. Efter avslutad dansexamen på Konsthögskolan i Oslo är Johanna nu tillbaka i länet med angelägna projekt. Hennes uttryck som dansare – som gärna söker motstånd, både fysiskt och rumsligt – genomsyras av poetisk vilja att berätta. Hennes utgångspunkt och konstnärliga rot springer tydligt ur den Jämtländska naturen. Ett konstnärskap format av det vi har omkring oss och känner igen men som inte kan uttryckas med ord.

Region Jämtland Härjedalen ser Johanna Albertsson som en inspirerande kraft och tilldelar henne 2021 års arbetsstipendium i scenkonst. Utdelning av stipendiet sker i samband med julkonserten ”I väntan på Sjulsmäss” den 27 november.