Region Jämtland Härjedalen

Karl Seldahl, Estrad Norr, Eva von Hofsten: projektledare Scen:se, Gill Brigg, regissör, pedagog och forskare, Linnea Lundberg, scenkonstpedagog Estrad Norr, Andreas Dahl, dramapedagog Folkteatern Gävleborg.

Scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer

Estrad Norr ska delta i projektet Scen:se som skapar scenkonst och pedagogik för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer.

Folkteatern Gävleborg har för andra året blivit beviljade medel till projektet Scen:se från Kulturrådet ”Stärkt kultur i skolan”. Under 2023 inleder projektet ett längre samarbete med Estrad Norr. Genom samarbetet vidareutvecklas och implementeras Scen:se erfarenheter och metoder i den anpassade skolan för att 2025 producera en gemensam scenkonstföreställning för målgruppen.

– Jag och Estrad Norr ser med stor förväntan fram mot samarbetet med Folkteatern Gävleborg och Scen:se. Nu får vi äntligen möjligheten att göra teater för en målgrupp vi ofta missar, för att vi inte vet hur vi ska nå den. Det är att sträcka sig mot teaterns innersta väsen – kommunikation, säger Karl Seldahl, konstnärlig ledare för teatern på Estrad Norr.

Projektgruppen samlades på Estrad Norr i maj för en gemensam uppstart med besök på Dvärsätts grundsärskola. Där fick elever och pedagoger delta i dramaworkshops under ledning av den brittiska pedagogen, regissören och forskaren Gill Brigg.

– Nu hoppas vi att så många elever som möjligt inom den anpassade skolan i länet ska delta i projektet, säger Linnea Lundberg som är scenkonstpedagog på Estrad Norr och ingår i projektgruppen för Scen:se.

Under hösten 2023 påbörjas arbetet ute på skolorna i Jämtland Härjedalen. Då kommer elever och pedagoger att få ta del av en klassrumsföreställning och en workshop.

Scen:se

Scen:se är ett utvecklingsprojekt som skapar scenkonst och pedagogik för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Syftet är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov, samt få använda sin kreativa förmåga oavsett vilken skolform de går i.
Läs mer om projektet på folkteaterngavleborg.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jobbar du inom den anpassade skolan i Jämtland Härjedalen och är intresserad av projektet? Hör gärna av dig till Linnea Lundberg, kontaktperson för Scen:se i Jämtland Härjedalen.

Linnea Lundberg
Tel. 073-097 18 38
linnea.lundberg@regionjh.se