Region Jämtland Härjedalen

Gruppen Ongoing Realities kommer till Estrad Norr under sommaren 2023. Foto: Tony Hultén

Dans på Estrad Norr i sommar

I sommar blir det massor av dans i våra lokaler. Två internationella dansresidens pågår med repetitioner, workshops och processvisningar. Dessutom kommer gruppen Ongoing Realities till oss för att jobba med en kommande dansproduktion.

Internationella dansresidens

Emma Öberg och Jon Bugge Mariussen

Tidsperiod för residensen: vecka 31 och 32.

Under residenset på Estrad Norr påbörjas verket ”Når havet går svart og hvitt og bare deg og meg”. Residenstiden kommer användas till att hitta nya metoder för att arbeta med Jon Fosses dramatik och texter i möte med dans och koreografi. Går det att lösa upp tidsrummet och skapa en försvinnande existens? Vad sker mellan två liv när tid, rum och kropp svävar och glider in i varandra?

Echo Eco

Irma von Platen, Kalliopi Siganou, Karin Bergman och Amalie Bergstein.
Tidsperiod för residensen: vecka 34 och 35.

Under residenset på Estrad Norr kommer gruppen att arbeta med verket Echo Eco - ett tvåfaldigt interaktivt barnperformanceprojekt som tittar på kommunikationssystem inom naturliga miljöer och ekosystem genom dans och koreografi. Inspirerad av svamparnas underjordiska värld och deras decentraliserade kommunikationssystem i jorden samt kommunikation från träd till träd inom och över marken, lägger Echo Eco vikt vid processer som inte är synliga för oss människor.

Ongoing Realities

Gruppen Ongoing Realities (OR) kommer till Estrad Norr under sommaren för att arbeta med en kommande dansproduktion som ska presenteras hos oss under våren 2024.

Ongoing Realities består av koreografduon Anna Näsström och Johan Bandholtz som undersöker dans och koreografi i mötet med digitala tekniker såsom Motion Capture, animation och Virtual Reality och Augumented Reality. Ongoing Realities erbjuder flerfaldiga och mångsinnliga scenkonstupplevelser för både scen och andra lokaler såsom museer eller offentliga miljöer. De har etablerade samarbetspartners inom animation, programmering, ljuddesign och frilansande dansare. Under sommaren kommer de arbeta med att utveckla en metod och prototyp för ett samarbetsprojekt tillsammans med en arkitekt och en programmerare. Tillsammans ska de utforska interaktion mellan en dansare och en maskin som tecknar grafiska mönster. Projektet har arbetstiteln "Moving mapping graphics".

För den som är intresserad finn möjlighet att delta i: