Region Jämtland Härjedalen

Estrad Norr söker scenkonstchef

Brinner du för scenkonst och har konstnärliga visioner, samtidigt som du har en god administrativ förmåga? Då har vi jobbet som passar dig! Vi söker nu scenkonstchef till Estrad Norr.

Estrad Norr är en enhet inom Region Jämtland Härjedlalen område Kultur och bildning. Området omfattar även enheterna kulturutveckling och de två regionägda folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Område Kultur och bildning utgör tillsammans med område Hållbar tillväxt och område Kollektivtrafik förvaltningsområde Regional utveckling.

Område kultur och bildning, ansvarar bland annat för att utföra det regionala kulturuppdraget i samspel med andra aktörer och arbetar för att tillgängliggöra ett kvalitativt och varierat kulturutbud i Jämtland Härjedalen.

Vi kan nu erbjuda en attraktiv tjänst som scenkonstchef på Estrad Norr, en verksamhet som bedriver professionell scenkonst inom inriktningarna, teater, musik, musikteater och dans. Verksamheten har ca 16 tillsvidareanställda medarbetare inom befattningsgrupperna konstnärliga ledare, producent, produktionsassistent, scenograf, scentekniker, scenkonstpedagog, kommunikatör och vaktmästare. Utöver detta har verksamheten ca 150 tillfälligt anställda frilansande konstnärer eller anlitade företagare per år. Verksamheten har idag runt 500 föreställningar/konserter under ett normalår varav största delen är riktade till barn och unga och är en turnerande verksamhet.

Speciella förutsättningar: Regionen har inget större Kultur- eller konserthus, varför Estrad Norr uteslutande arbetar med produktioner i mindre, flexibla format. Jämtland Härjedalen är en region som är glest befolkad, med stora avstånd och små kommuner med en enda större kommun och stad; Östersund. Naturen utgör en stark dragningskraft och speciellt sommartid finns många utomhusscener, som t ex Döda fallet i Ragunda kommun. Region Jämtland Härjedalen är också samiskt förvaltningsområde, vilket ger särskilda förutsättningar och möjligheter, där arbetet sker i samverkan med det samiska samhället.

Regionen och Estrad Norr har ett omfattande och nära samarbete med övriga norrlandslän.


Arbetsuppgifter

Som chef för Estrad Norr, ansvarar du för och leder du det strategiska utvecklingsarbetet inom scenkonsten i Region Jämtland Härjedalen. De nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin och Regional kulturplan är de viktigaste styrande dokumenten för verksamheten. Du arbetar nära områdeschef som du rapporterar till och du ingår i områdets ledningsgrupp.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

 • verksamhetsansvar för Estrad Norr som bedriver professionell scenkonst
 • personalansvar med arbetsmiljöansvar
 • budgetansvar och ansvar för ekonomiska uppföljningar
 • bidra till att nationella minoriteter kan behålla och utveckla sin kultur och sitt språk
 • ansvar för verksamhetens utveckling och för att den bedrivs med kvalitet och förnyelse.
 • etablera, upprätthålla och vidareutveckla relationer med personer inom kulturområdet, men också med politiker och näringslivet
 • bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap med förmåga att lyssna, stärka och
  motivera dina medarbetare
 • aktivt arbeta för område kultur och bildnings helhet i ledningsgruppen
 • arbeta för konstnärlig förnyelse och bygga engagemang

Du ska följa lagar och avtal, kollektivavtal samt fastställda regler och riktlinjer.
Arbetet sker i nära samverkan med kommuner, föreningsliv, statliga och andra aktörer inom kulturområdet. Du representerar verksamheten regionalt samt i nationella nätverk inom scenkonsten.

Konstnärlig kvalitet, förnyelse, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, är viktiga ledord i verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • har relevant akademisk utbildning
 • har förmåga och vilja att arbeta administrativt
 • har gedigen erfarenhet av ledande befattning inom kulturområdet
 • har en konstnärlig vision kring teaterns, musikens och dansens roll i samhället
 • driver verksamhetsutveckling ansvarsfullt, långsiktigt och strategiskt
 • ser personalfrågor som en viktig del i din ledarroll
 • arbetar aktivt med inkludering och mångfaldsfrågor
 • arbetar för nationella minoriteter och urfolks rättigheter
 • är prestigelös och sätter stort värde på samarbete såväl internt som externt
 • är problemlösande och resultatorienterad med förmåga att se helheten och prioritera därefter
 • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Tillträde: 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2023-11-26 23:59
Referensnummer : Persr/839/2023