Filmbransch & utbildning

Filmbransch

Utbildningar

http://www.filmbransch.se/

https://www.facebook.com/filmbransch.se

Filmcentrum

Film.nu

Film- och TV-producenterna

Föreningen film och mediepedagogik

Oberoende Filmares Förbund

Statens Medieråd

Svenska Filminstitutet

Svensk film

Voodoo film

Women in film and television

Akademin Valand – Film

Arbetsmiljö filmproduktion

Birka Folkhögskola – Allmän linje med kreativ media

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola – Dokumentär

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola – Att skriva dramatik

Broby Grafiska – Manusförfattare

Diagonalakademin – Animation och experimentfilm

Filmkontakt Nord – Nordiska Panorama

Fridhems Folkhögskola – Filmlinjen

Fridhems Folkhögskola – Filmarbetarlinjen

Gamleby Folkhögskola – TV-produktion

Göteborgs internationella filmfestival – Seminarier

Kalix Folkhögskola – Film- och tvproduktion

Katrinebergs Folkhögskola – Filmlinjen

Kulturama – Filmskola

Kunskapsförbundet – Filmarbetarlinjen

Kvinnofolkhögskolan – Filmaktivism

Manuspiloterna

Medieinstitutet – Professionell videoredigering till medieproduktion

Medieinstitutet – TV-produktionsspecialist

Molkoms Folkhögskola – Filmlinjen

Nordisk film och TV fond – Nordiska film och TV seminariet

Norjes Kreative Høyskole – Film

Röda Korsets Folkhögskola – Film i världen

Rødde Folkehøgskole – 3D og Animasjon

Skurups Folkhögskola – Filmlinjen

Stockholms Dramatiska Högskola

Stockholms Filmskola

Sundbybergs Folkhögskola – Filmlinjen

Svenska filminstitutet – Kurser och seminarier

Umeå Universitet – Manusutbildning för film, tv och nya medier

Ölands Folkhögskola – Dokumentärfilmlinjen

Örnsköldsviks Folkhögskola – Postproduktion