Elever redigerar film

Filmpedagogik

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt stöd för att stärka skolans samarbete med det professionella kulturlivet.

Syftet med Skapande skola stödet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film samt att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Kulturrådets sida om skapande skola

SFIs stöd till filmkulturell verksamhet för barn & unga

Film och medier formar vår världsuppfattning

Därför är det viktigt att vi hjälper barn och ungdomar att reflektera kring och diskutera det de ser och upplever. Film ger oss en möjlighet till förståelse för andra och det annorlunda, samt till en omprövning av våra egna värderingar och attityder. Film kan därmed skapa motbilder till exempelvis stereotypa könsmönster och rasism.

Unescos material om MIK i skolan

Ta Filmborgarmärket!

  • Diskutera samtiden
  • MIK – Medie och informationskunnighet, vad är sant? Källkritik, medier, samhälle.
  • Skapa riktiga känslor för viktiga ämnen
  • Uttrycka saker som är svåra att kommunicera med ord
  • Läsfrämjande – bok blir film!

Utformning och upplägg för just din klass

Vi kan hjälpa till med idéer kring hur ett upplägg kan se ut, förmedling av filmpedagoger, samt uthyrning av filmutrustning/iPads, filmer och filmhandledningar.

Ladda ner barnfilmskolans material Kamerans ABC, enkla och roliga fotoövningar för alla åldrar (pdf)

Ladda ner vår filmpedagogiska handledning fylld med länkar, resurser, tips och trix (pdf)

SFIs aktuella filmhandledningar

SFI om film i skolan och filmpedagogik

Sensus material om filmsamtal (pdf)

Filmpool har även en filmbank med filmer, kontakta Anna för bokning och mer information.

Nyttiga länkar film i skolan

http://www.filmriket.nu/
Lär dig mer om att filma med smartphone eller läsplatta, bildutsnitt och bildvinklar, bildmanus, ljud, inspelning och redigering. Projektet Filmriket drivs av Reaktor Sydost, Film i Jönköping och Filmpool Nord. Filmriket på Youtube.

https://statensmedierad.se/
För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet – MIK – en nödvändig kompetens för alla i samhället. MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.

http://www.filmochskola.se
En användarvänlig webbtjänst med ett brett filmutbud för skolor och utbildning. Strömma cirka 2000 filmer direkt i klassrummet!

www.voodoofilm.org/
Voodoofilm är en sajt för filmskapande, både för nybörjare och de som kommit en bit i filmandet.

http://filmpedagogerna.se/
Filmpedagogerna Folkets bio, erbjuder stöd till alla som vill sätta film och media i ett sammanhang.

http://riks.filmcentrum.se/
Filmcentrum är en förening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm med visningsrätt – spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm – från hela världen, både för barn och vuxna.

http://www.swedishfilm.com
Swedish Film distribuerar film med licens som är godkänd att visa i skolor. De samarbetar med ett stort antal filmbolag.

http://www.kunskapsmedia.se/
Kunskapsmedia är ett företag som distribuerar utbildningsfilm. På deras sida kan du söka både på filmtitel och ämnesområde.

Nyttiga länkar appar i skolan

http://www.pappasappar.se/

http://www.skolappar.nu

http://www.kunskapsplattan.se/om-kunskapsplattan/
Väletablerade sidor som presenterar reklamfria appar för barn. Filtrera på ditt ämnesområde i fältet till höger.

http://iktsidan.com/appotek/
En blogg om digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande.

http://katharinasipad.blogspot.se/2012/05/annelies-pedagogiska-appar.html
En blogg som listar appar utifrån ämnesområde.

http://www.pedagogstockholm.se/surfplattor-och-appar-i-skolan/
Resurser för lärande, nedan även en direktlänk till skoldatatekets lista över appar för barn med särskilda behov.