Filmbanken

Filmpool har ett antal DVD-filmer med visningsrätt som ni i skolan kan låna och använda i klassrummet. Filmerna kommer från Filmcentrum och har en visningslicens som tillåter att vi lånar ut dem till skolor.

Kontakta Anna för bokning och mer information.

Returnera filmer

Region Jämtland Härjedalen
Filmpool/Kulturen
831 83 ÖSTERSUND