Filmbanken

Filmpool har ett antal DVD-filmer med visningsrätt som ni i skolan kan låna och använda i klassrummet. Filmerna kommer från Filmcentrum och har en visningslicens som tillåter att vi lånar ut dem till skolor.

Kontakta Rebecca för bokning och mer information.

Lista över filmer med visningsrättigheter (spreadsheet)

Returnera filmer

Filmpool
Region Jämtland Härjedalen Kultur
Box 377
831 25 ÖSTERSUND