Region Jämtland Härjedalen

Mid Nordic Female Film Network

Projektet Mid Nordic Female Film Network är ett samarbete mellan Film Västernorrland, Filmpool Jämtland och Midtnorsk Filmsenter med syfte att stärka och öka samarbetet mellan filmare i regionen, med särskilt fokus på kvinnor.

I projektet ingår följande aktiviteter:

  • Nätverksträffar för kvinnliga filmare
  • Digitala nätverksträffar
  • Lokala nätverksträffar
  • Mentorskap
  • Praktik
  • Gränsregionala mötesplatser

Projektet pågår under tiden 2020-10-01 till och med 2022-09-30 och finansieras med stöd från Interreg Sverige-Norge/Europeiska regionala utvecklingsfonden.