Region Jämtland Härjedalen

Kreativt sommarkollo

Kreativt Sommar-Kollo vänder sig till ungdomar som gillar att vara kreativa och tycker om att skapa.

Kollot är digitalt. Under kollot får du möjlighet att jobba med konst, foto, film och ord. Du behöver tillgång till dator, ipad eller smartphone för att kunna delta, samt en kamera (mobilkamera funkar fint!) Instruktioner kommer att skickas efter anmälningstidens slut.

Datum och tid: Tisdag 22 juni kl. 11.00-16.00 och onsdag 23 juni kl. 11.00-16.00 + filmklubbskväll tisdag 22 juni kl. 19.00

Sista anmälningsdatum: 13 juni. Anmälan gäller för båda dagarna.

HÄR ANMÄLER DU DIG, klicka på länken! Länk till annan webbplats.

ALLA mellan 13-25 år är välkomna att delta (du räknas som 13 om du fyller 13 år någon gång under 2021).

Kollot är KOSTNADSFRITT och inga förkunskaper krävs. Har du frågor så tveka inte att kontakta Margaretha Leijon (Biblioteksutvecklare - Barn och Unga): margaretha.leijon@regionjh.se, 0761467823

Hos oss är alla är välkomna! – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, och sexuell läggning.

Vi som arrangerar kollot är Bildkonsten, Filmpool samt Regional Biblioteksverksamhet