Region Jämtland Härjedalen

Noomaraton

4-5 september har du 24 timmar på dig att göra en film! Det enda du får veta är tre platser, tre föremål, ett tema.

NOOMARATON är ett årligt återkommande nationellt event där de deltagande lagen har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region. Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riks-juryn en nationell vinnarfilm.

Regler och övrig information

Tävlingsreglerna samt mer information finns på NOOMARATONS hemsida. Länk till annan webbplats. Reglerna är samma för alla deltagande regioner / län.

Anmäl ditt lag senast kl 15.00 den 3 sept till: jamie16mm@hotmail.com

Årets Noomaratonfilmer som tävlar från länet visas på Biostaden den 10 september kl 12.00, då presenteras även vinnarna som går vidare till riksfinalen.

Om du vill se filmerna på plats på Biostaden anmäl dig till:
film(@)regionjh.se, senast 9 september.

9 oktober är Riksfinalen Online.