Region Jämtland Härjedalen

Utdelning Återstartsstöd

Region Jämtland Härjedalen delar ut 58 Återstartsstöd till enskilda kulturutövare i länet som är verksamma inom Film och rörlig media, Scenkonst, Design, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur.

Stödet består av 20 000 kr och är tänkt för att kunna starta upp eller fortsätta ett pågående projekt/arbete eller för att utveckla sin verksamhet.

De enskilda professionella kulturskaparna i länet har haft stora utmaningar under pandemin. I ett läge där pandemin har slagit hårt mot länets enskilda kulturskapare ser Region Jämtland Härjedalen goda och nödvändiga skäl att kunna bidra till den överlevnad och återstart som är central för att kunna ha ett fortsatt professionellt utbud av hög kvalitet i länet, både under och efter pandemin.

Ansökningarna till Återstartsstödet har bedömts utifrån kvalitén på ansökan, spridning inom olika konstformer, geografisk spridning samt kopplingen till Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022.