Region Jämtland Härjedalen

REFERENSGRUPP FÖR UNG KULTUR

Vill du vara med i vår referensgrupp för ung kultur?

För att bli bättre att jobba med kultur för och med unga har vi bildat en Ung Referensgrupp för kultur, där ungdomar mellan 15–25 år ingår. Gruppen träffas ett par gånger om året för att ge oss inspel. De som deltar får betalt!

Om du är intresserad att vara med, skicka ett mejl eller sms, med ditt namn och ålder till: film@regionjh.se, 070-301 05 93

Vi som håller i gruppen är Filmpool och Bildkonsten.

Nästa träff för referensgruppen är onsdag 16 november, kl. 17-19, på Mötesplatsen för ung Kultur - Innergården, Samuel Permansg.13, Östersund
Anmälan senast fredag 11 november till: film@regionjh.se, 070-301 05 93
Vi bjuder på mat (ange särskild matkost i anmälan), du får betalt för tiden som du deltar!