Region Jämtland Härjedalen

På bilden syns Elina Sahlin under inspelningen av långfilmen Glaspest.

MID NORDIC VISUAL LAB

Filmpool ingår i ett nytt 3 årigt Interregprojekt.

Målet med projektet är att stärka kvalitén på berättandet som ligger till grund för film- och spelmanus samt öka samarbeten och utveckla nya affärskontakter. Projektet vill synliggöra hela audiovisuella branschen samt stärka det konstnärliga och kreativa kapital som finns. Vi vill även positionera den gemensamma kreativa regionen och bidra till en mer synlig och attraktiv region. De felles regionene skal øke sitt varemerke som gode historiefortellere og skapere av unike universum innenfor film, VR og spill.

Film Västernorrland är projektägare, Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen och Midt Norskt Filmsenter är samarbetspartners.

I projektperioden bjuder vi in till:

Laboratorium, marknader, fysiska residens/co-working i tidsbegränsade perioder, nätverksträffar, mentorskap, festivaldeltagande, masterclasses, digitala frukostmöten och andra arrangemang.  

Vem är projektet till för?

Mid Nordic Visual Lab är för alla som jobbar med film, VR og spel i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Vill du ingå i kärngruppen?

Max sju deltagare från Jämtland Härjedalen får tillsammans med deltagare från Västernorrland och Trøndelag utgöra en kärngrupp i projektet. Att delta i kärngruppen betyder att man är med mer regelbundet och har en önskan att samarbeta med övriga i gruppen på ett djupare plan. I kärngruppen delar man sina erfarenheter och stöttar varandra samt att man får tillgång till expertis. Gruppen träffas med jämna mellanrum på olika platser i mittnordenområdet. Vill du vara med i Mid Nordic Visual Labs kärngrupp? Skicka ett mail till eva.aspling(at)regionjh.se Länk till annan webbplats. och berätta varför du vill vara med.

Blå och vit logga för interreg med EU-flagga