Region Jämtland Härjedalen

Pedagogik & skapande skola

Film och medier formar vår världsuppfattning

Därför är det viktigt att vi hjälper barn och ungdomar att reflektera kring och diskutera det de ser och upplever. Film ger oss en möjlighet till förståelse för andra och det annorlunda, samt till en omprövning av våra egna värderingar och attityder. Film kan därmed skapa motbilder till exempelvis stereotypa könsmönster och rasism.

Unescos material om MIK i skolanlänk till annan webbplats

Ta Filmborgarmärket!länk till annan webbplats

Vi kan hjälpa till med idéer kring hur ett upplägg kan se ut, förmedling av filmpedagoger, samt uthyrning av filmutrustning/iPads, filmer och filmhandledningar.

SFIs aktuella filmhandledningarlänk till annan webbplats

SFI om film i skolan och filmpedagogiklänk till annan webbplats

Sensus material om filmsamtal (pdf)länk till annan webbplats

Filmpool har även en filmbank med filmer, kontakta oss för bokning och mer information.

Nyttiga länkar film i skolan

http://www.filmriket.com
länk till annan webbplats
Lär dig mer om att filma med smartphone eller läsplatta, bildutsnitt och bildvinklar, bildmanus, ljud, inspelning och redigering. Projektet Filmriket drivs av Reaktor Sydost, Film i Jönköping och Filmpool Nord. Filmriket på Youtubelänk till annan webbplats.

https://statensmedierad.se/
länk till annan webbplats
För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet – MIK – en nödvändig kompetens för alla i samhället. MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.

http://www.filmochskola.se
länk till annan webbplats
En användarvänlig webbtjänst med ett brett filmutbud för skolor och utbildning. Strömma cirka 2000 filmer direkt i klassrummet!

www.voodoofilm.org/
länk till annan webbplats
Voodoofilm är en sajt för filmskapande, både för nybörjare och de som kommit en bit i filmandet.

http://filmpedagogerna.se/
länk till annan webbplats
Filmpedagogerna Folkets bio, erbjuder stöd till alla som vill sätta film och media i ett sammanhang.

http://riks.filmcentrum.se/
länk till annan webbplats
Filmcentrum är en förening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm med visningsrätt – spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm – från hela världen, både för barn och vuxna.

http://www.swedishfilm.com
länk till annan webbplats
Swedish Film distribuerar film med licens som är godkänd att visa i skolor. De samarbetar med ett stort antal filmbolag.

http://www.kunskapsmedia.se/
länk till annan webbplats
Kunskapsmedia är ett företag som distribuerar utbildningsfilm. På deras sida kan du söka både på filmtitel och ämnesområde.

Senast uppdaterad: 2020-10-13