Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen arbetar för att stärka den lokala filmkulturen – inte minst i skolan – och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet! Vår verksamhet fokuserar på biograf- och visningsfrågor, filmpedagogisk verksamhet, talangutveckling samt kort- och dokumentärfilmsproduktion. Vi vill se ett län där fler kan ta del av, producera, distribuera och arbeta med film.

Verksamheten bedrivs med stöd av Statens Kulturråd genom kultursamverkansmodellen.

Senast uppdaterad: 2024-02-7