Region Jämtland Härjedalen

Stöd & teknik

På denna sida presenterar vi de olika typer av stöd som vi kan erbjuda dig som arbetar med film eller vill börja arbeta med film. Stödmottagaren är personligt ansvarig för den lånade tekniken, vilket innebär att den som lånar teknik av oss måste ha en egen försäkring som täcker stöld eller skada.

Teknikstöd

Stödet innebär lån av utrustning och redigeringsdator, observera att filmaren själv måste ha kunskap i kamerateknik och redigering.

Vi har allt från basteknik till semiproffesionell teknik. I samband med filmstöd förs en dialog om vilken teknik som passar bäst till ditt projekt.

Talangutveckling

En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom fortbildning, teknikstöd och professionell handledning.

Produktionsstöd

Filmpool fördelar stöd på ca 140 000 kr per år.

Stödet kan sökas för produktion av kort- och dokumentärfilm, den sökande ska ha relevant filmutbildning/erfarenhet. Sökande ska inneha F-skatt.

Skicka din filmidé till: film(@)regionjh.se
Stödet kan sökas löpande.

Den som erhåller stöd i någon form ska förse Filmpool med pressmaterial i form av stillbilder och kort beskrivning av filmen. I filmens eftertext skall Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen omnämnas och/eller logotyp finnas. Färdig film ska ha musikrättigheterna uppklarade. En högupplöst visningsfil av den färdiga filmen skall lämnas till filmkonsulenten som förbehåller sig rätten att visa filmen i den egna verksamheten samt spara filmen i filmverksamhetens arkiv.

Fortbildning/resestöd

Kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor.

Mentor

Är du en ung animatör, manusförfattare eller dokumentärfilmare så kan vi erbjuda dig en professionell mentor inom ditt område.

Senast uppdaterad: 2022-10-11