Region Jämtland Härjedalen

Stöd & teknik

På denna sida presenterar vi de olika typer av stöd som vi kan erbjuda dig som arbetar med film eller vill börja arbeta med film. Stödmottagaren är personligt ansvarig för den lånade tekniken, vilket innebär att den som lånar teknik av oss måste ha en egen försäkring som täcker stöld eller skada.

Teknikstöd

 är ett stöd i form av utlåning av utrusning, redigeringsprogram och/eller lokal. 

Produktionsstöd

är ett produktionsstöd för professionella produktion av dokumentär eller kortfilm som produceras i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Stödet kan täcka viss del av produktionskostnader. Sökande ska inneha F-skatt.

Sök stöd här.

Stödet kan sökas löpande.

Den som erhåller stöd i någon form ska förse Filmpool med pressmaterial i form av stillbilder och kort beskrivning av filmen. I filmens eftertext skall Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen omnämnas och/eller logotyp finnas. Färdig film ska ha musikrättigheterna uppklarade. En högupplöst visningsfil av den färdiga filmen skall lämnas till filmkonsulenten som förbehåller sig rätten att visa filmen i den egna verksamheten samt spara filmen i filmverksamhetens arkiv.

Fortbildning/reseBIDRAG

Kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor. Max 3000 kronor.

Sök stöd här.

Övriga Stöd

En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom fortbildning, teknikstöd och professionell handledning. Som ung animatör, manusförfattare eller dokumentärfilmare så kan vi erbjuda dig en professionell mentor inom ditt område.

Senast uppdaterad: 2024-05-13