Region Jämtland Härjedalen

ANSÖKAN FILMSTÖD

Som filmare kan du söka stöd till filmprojekt. Biografförening, pedagoger och filmskapare kan söka resestöd vid fortbildning.


Anges om det är en förening som söker bidragetAnge projektets tidsperiod

Beskriv kortfattat filmprojektet eller fortbildningstillfället

Beskriv och specificera vilka kostnader du räknar med.


Det kan vara specificerad budget tidsplan, projektbeskrivning

Det kan vara specificerad budget tidsplan, projektbeskrivning

Intygande * (obligatorisk)
Intygande


Senast uppdaterad: 2023-12-6