Region Jämtland Härjedalen

Arrangörsstöd

Svenska filminstitutet

Svenska filminstitutet Länk till annan webbplats. kan ge stöd både till teknisk upprustning/digitalisering, parallelldistribution och lokalt publikarbete.

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort:
Länk till annan webbplats.
Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik. Stödet fördelas till så kallade gröna momsregistrerade biografer.

Filmpool INOM REGION Jämtland HÄRJEDALEN

Vi kan ge stöd för personer som vill fortbilda sig, delta i seminarier eller filmdagar och sedan inspirera länets biografer till vidareutveckling. Ekonomiskt stöd till omkostnader utgår med max 2000 kr.

Vi agerar även rådgivande inom biograf- och visningsfrågor samt kan även ge stöd och samarbeta kring filmkulturella arrangemang.

Vid efterfrågan arrangerar vi filmvisning i vården med regionalt producerad film.

Kontakta oss gärna för mer information: film(@)regionjh.se

Kulturen

Region Jämtland Härjedalen fördelar genom Kulturen stöd och bidrag till det externa organisationslivet, samt till projekt och arrangemang av regional karaktär.

För mer info: http://regionjh.se/kultur Länk till annan webbplats.

Kommunen

Stöd till kulturevenemang finns ofta att söka genom kommunens kulturverksamhet, kontakta er kommun för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-05-13