Filmstöd & teknik

På denna sida presenterar vi de olika typer av stöd som vi kan erbjuda dig som arbetar med film eller vill börja arbeta med film.

Vårt filmstöd syftar till att utveckla det filmiska berättande och går därför till regionalt producerad kort- och dokumentärfilm som har som mål att visas för publik/ skickas till festivaler, TV, osv.

OBSERVERA: Filmpool Jämtland erbjuder ej personal som filmar eller redigerar. Däremot kan vi förmedla kontakt till filmbranschen i regionen.


Sök filmstöd (formulär)

Växthusstöd

Kan sökas av personer i åldern 18-30 år, och består av lån av teknik och ersättning för vissa utlägg i samband med filminspelning (max 2000 kr per projekt).

Talangutveckling

En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom fortbildning, teknikstöd och professionell handledning.

Teknikstöd

Kan sökas av filmare i alla åldrar. Stödet innebär lån av utrustning och redigeringsdator, observera att filmaren själv måste ha kunskap i kamerateknik och redigering.

Produktionsstöd

Filmpool fördelar stöd på ca 140 000 kr per år.

Stödet kan sökas vid 4 tillfällen under året (senast 31/1, 30/4, 31/8 och 30/11) sökande ska ha relevant filmutbildning/erfarenhet. Stödet kan sökas för produktion av kort- och dokumentärfilm. Sökande ska inneha F-skatt.

(handläggningstid ca 2 veckor)

Den som erhåller stöd i någon form ska förse Filmpool med pressmaterial i form av stillbilder och kort beskrivning av filmen. I filmens eftertext skall Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen omnämnas och/eller logotyp finnas. Färdig film ska ha musikrättigheterna uppklarade. En högupplöst visningsfil av den färdiga filmen skall lämnas till filmkonsulenten som förbehåller sig rätten att visa filmen i den egna verksamheten samt spara filmen i filmverksamhetens arkiv.

Fortbildning/resestöd

Kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor.

Mentor

Är du en ung animatör, manusförfattare eller dokumentärfilmare så kan vi erbjuda dig en professionell mentor inom ditt område.