Filmstöd & teknik

På denna sida presenterar vi de olika typer av stöd som vi kan erbjuda dig som  arbetar med film eller vill börja arbeta med film. Filmpool Jämtland har begränsade resurser när det gäller kontanta stöd/utbetalningar, men däremot kan vi hjälpa till med förmedling av kontakter, redigeringsdatorer, teknikstöd m.m.

Vårt filmstöd syftar till att utveckla det filmiska berättande och går därför till kort- och dokumentärfilm som har som mål att visas för publik/ skickas till festivaler, TV, osv.

OBSERVERA: Filmpool Jämtland erbjuder ej personal som filmar eller redigerar. Däremot kan vi förmedla kontakt till filmarbetare som bor i regionen.


Sök filmstöd (formulär)

Växthusstöd

Kan sökas av personer i åldern 18-30 år, och består av stipendier och lån av teknik.

Talangutveckling

En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom stipendier, teknikstöd och professionell handledning.

Teknikstöd

Kan sökas av filmare i alla åldrar. Stödet innebär lån av kamera och redigeringsdator, observera att filmaren själv måste ha kunskap i kamerateknik och redigering.

OBS! Vi kan inte hjälpa till med digitalisering av gamla videoformat. Följ länkarna nedan om du har arkivfilm som du vill ta med in i framtiden.

http://www.mediaverkstan.net/www.mediaverkstan.net/Startsida.html
http://dvconvert.se/

Fortbildning/resestöd

Kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor.

Mentor

Är du en ung animatör, manusförfattare eller dokumentärfilmare så kan vi erbjuda dig en professionell mentor inom ditt område.