Fortbildning: arbeta pedagogiskt med film

Två gånger om året arrangerar Filmpool fortbildning inom film. Insatserna riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i åldern 6-16 år. Deltagandet är kostnadsfritt. Max antal deltagare per pass, 15 personer. Utbildningspassen är två timmar. Vi ses hos er eller i Filmpools lokaler på OSD, Östersund.

Anmälan via formulär

Löpande datum:
hösttermin – vecka 38
vårtermin – vecka 17

Vi erbjuder fortbildning inom tre olika områden:

Eget skapande – animation/stop motion med iPads
Lär dig att animera i appen iStopMotion, vi går igenom animation med lera (lerfigurer mot tecknade bakgrunder), cut-out-teknik (rörliga pappersfigurer över tecknade bakgrunder) och pixelation (arbeta med fysiska föremål/kroppar som flyttar sig i rummet).

Eget skapande – manus och filmkunskap
Vi går igenom den rörliga bildens språk, ljudläggning samt grundläggande filmteknik för iPads eller smartphones. Filmerna färdigställs i appen iMovie.

Se och diskutera –  film och samtal
Vi tillhandahåller filmpaket på olika ämnesområden med medföljande filmhandledning för klassrumssamtal. Få fortbildning i hur du kan samtala kring viktiga ämnen utifrån aktuella filmer och koppla dessa till pågående skolarbeten.