Fortbildning: Arbeta pedagogiskt med film

Filmpool arrangerar löpande fortbildning inom det filmpedagogiska området, se nedan.  Insatserna riktar sig till alla som vill arbeta mer pedagogiskt med film och filmskapande samt den röriga bildens makt. Du kanske arbetar inom skola eller annan pedagogisk verksamhet, äldre-/seniorboende eller bara vill fortbilda dig mer inom området. Våra områden klingar bra med läroplanens mål inom olika ämnen (som tex bild och svenska).

Klicka här för att se våra fortbildningspaket. 

Intresseanmälan:
anna.vidmark(at)regionjh.se

Vi erbjuder fortbildning inom fyra olika områden:

Eget skapande – animation/stop motion med iPads
Lär dig att animera i appen iStopMotion, vi går igenom animation med lera (lerfigurer mot tecknade bakgrunder), cut-out-teknik (rörliga pappersfigurer över tecknade bakgrunder) och pixelation (arbeta med fysiska föremål/kroppar som flyttar sig i rummet).

Eget skapande – manus och filmskapande
Hur ni själva kan skapa egna spel-/dokumentärfilmer med enkla medel. Vi går igenom den rörliga bildens språk, ljudläggning samt grundläggande filmteknik för iPads eller smartphones. Filmerna färdigställs i appen iMovie.

Se och diskutera –  film och samtal
Undersökningar visare att barn och unga kollar allt mindre på film och serier men desto mer på ”youtubers” och ”influensers”. Därför har tex skolan och annan pedagogisk verksamhet en viktig roll i att visa film av flera anledningar. Eller så kanske ni bara vill utveckla och lära er mer om hur en kan titta på film utifrån ett mer ”filmvetareperspektiv”. Vi tillhandahåller filmpaket på olika ämnesområden med medföljande filmhandledning för samtal. Få fortbildning i hur du kan samtala kring viktiga ämnen utifrån aktuella filmer och koppla dessa till tex pågående skol-/temaarbeten.

Den rörliga bildens makt  Filmkunnighet
Ingen har väl missat vågen av ”fake news” som sköljer över världen. Men hur skapas dessa och hur enkelt är det att göra egna ”fake news”? Vi berör medie- och informationskunnighet (MIK) samt går igenom olika utbildningsmaterial framtagna av Statens medieråd som berör ämnet och därmed också teknik som är användbart till detta.

Deltagandet är kostnadsfritt. Max antal deltagare per pass, 15 personer. Utbildningspassen är två timmar. Vi ses hos er eller i Filmpools lokaler på Folkets Hus i Östersund.

Andra önskemål inom området tas gärna emot och så försöker vi tillgodose dessa så gott vi kan. 

Vi riktar oss till förskola, skola, särskola, gymnasium. Vi kan anpassa passen efter olika behov. Vi jobbar normkritiskt och lyfter olika teman.