Region Jämtland Härjedalen

2023 års kulturstipendiater: Linda Spjut (bild- och formkonst), Sofia Hallgren (scenkonst) och Linn Åslund (litteratur).

Kulturstipendiater 2023

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under måndagen att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 60 000 kronor. Stipendiaterna i år är Sofia Hallgren scenkonst, Linda Spjut bild- och formkonst samt Linn Åslund litteratur.

Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendier syftar till att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

– De professionella kulturskaparna bidrar till samhällets utveckling, till konstnärlig förnyelse och utgör kärnan i kulturlivet. Med arbetsstipendierna vill vi stötta och synliggöra länets kulturskapare och erbjuda dem möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap, säger Jonas Andersson (S), Regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Motivering bild- och formkonst

Linda Spjut skapar konsekvent och med integritet ljudbilder som rör sig mellan performance, ljudkonst och komposition. I sina roller som konstnär, curator och producent samarbetar hon ofta med andra kulturskapare i diverse konstellationer. Förankrad i hemorten Sikås bjuder hon in till möten mellan olika konstnärliga traditioner, gemenskaper och kontexter. Vi ser fram emot att se hur hon kommer att integrera sina erfarenheter inom naturvärdesinventering i sin konstnärliga praktik.

Utdelning av stipendiet sker i samband med invigningen av Konstens Vecka den 30 september på Folkets bio Regina i Östersund.

Motivering litteratur

Linn Åslund är en tillgång för regionen – både i sitt värv som författare och översättare, men också utifrån hennes läsfrämjande arbete med barn och unga. Som barnboksförfattare skapar hon originella karaktärer och försätter dom i klassiska äventyr, men alltid med en twist. Läsaren får följa med in i lekfulla världar och en stark gemenskap, som Åslund och böckernas karaktärer bjuder in oss i. Åslund är väl värd ett arbetsstipendium för att fortsätta utveckla sitt författarskap.

För detta vill Region Jämtland Härjedalen tilldela Linn Åslund 2023 års arbetsstipendium i litteratur. Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag den 12 oktober.

Motivering scenkonst

Filmkompositören är en viktig co-driver, vars arbete består i att förhålla sig till givna bilder, stämningar och dramatiska förlopp, utan att tappa sitt eget uttryck.
En yrkesgrupp som inte alltid synliggörs för den breda allmänheten. 2023 vill vi uppmärksamma Sofia Hallgren, bosatt i Åre, utbildad på Kungliga Musikhögskolan och verksam som kompositör inom film, spel och teater sedan 10 år och anlitad både inom och utanför Sveriges gränser.

Sofia Hallgren har en opretentiös men tydlig röst i det filmiska berättandet. En akustisk klangvärld med kontur och ett tonspråk som är lekfullt kommenterande. Region Jämtland Härjedalen vill med sitt arbetsstipendium inom Scenkonst uppmuntra Sofia Hallgren att utifrån sin bas både utveckla och förankra sitt konstnärskap här i länet.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Sallyswags konsert på Gamla Tingshuset i Östersund den 6 december.