Region Jämtland Härjedalen

Kulturbidrag

2021 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Regionen kan stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion och verksamheten ska ske i länet. Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanen Pdf, 6 MB. (.pdf)

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För belopp som överstiger detta, kontakta Kulturen i god tid innan ansökan.

Regler och villkor för kulturbidrag Pdf, 132.6 kB. (.pdf)

Särskilda villkor

  • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
  • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • I ansökan ska bland annat anges hur projektet eller aktiviteten kopplar til den regionala kulturplanen samt främjar jämställdhet.
  • Kulturbidraget får inte gå till projekt eller aktiviteter som redan är genomförda, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

  • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

Produktion

  • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst.
  • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.


Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte. Beslut om bidrag fattas normalt inom två till tre veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

redovisning

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på redovisningsblanketten nedan. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf) Pdf, 54.1 kB.
Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

beviljade Kulturbidrag

Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2020 (.pdf) Pdf, 47.1 kB.
Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2019 (.pdf) Pdf, 44.2 kB.

Senast uppdaterad: 2021-09-24