Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2022 ska göras senast 16 september 2021 (förlängt datum). Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2020 samt organisationens stadgar. Ansökan för verksamhetsbidrag 2022 är nu stängd.

NYA bidragsregler

Regionen har beslutat om nya regler och villkor för verksamhetsbidrag. Det innebär att vi förändrar våra ansökningsdatum och ansökningsblanketter. Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

De nya bidragsreglerna finns här Regler och villkor för verksamhetsbidrag Pdf, 214 kB. (.pdf)

De nya reglerna gäller stöd till studieförbund, idrottsförbund, ungdomsorganisationer, funktionsrättsorganisationer samt övriga främjande- och intresseorganisationer.

För verksamheter inom Kultursamverkansmodellen eller övriga verksamheter så gäller ansökningar i särskild ordning.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-09-17