Vår verksamhet

Filmpool Jämtland arbetar för att stärka den lokala filmkulturen – inte minst i skolan – och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet!

Barn & unga

Vi vill stimulera barn och ungdomar att göra film, både i skolan och privat. Vi erbjuder därför en rad olika stödformer, och särskilda satsningar på ungas filmskapande sker kontinuerligt. Information om projektet Filmrullen

Kontakta Anna på anna.vidmark(at)regionjh.se med frågor som rör filmpedagogik och aktiviteter för unga.

Visning & arrangörsstöd

Filmpool Jämtland arbetar aktivt för att stärka arrangörerna ute i regionen. Jämtland Härjedalens biografer är digitala och utgör en viktig del i den digitala infrastrukturen. Vi stödjer visning av aktuell, angelägen och regional film. Filmpool arbetar även aktivt för att stärka biografer och andra arrangörer i regionen bland annat i samarbete med Riksteatern Jämtland Härjedalen genom ett arrangörsnätverk. Vill du vara med?
Vill du visa film i skolan, arrangera en filmfestival eller starta en filmklubb? Vi kan guida dig och vara ett bollplank.

Är du intresserad av visning eller arrangörsnätverk, kontakta Eva på eva.aspling(at)regionjh.se.

Filmproduktion

Vi verkar för att jämtländska produktioner ska visas för en stor publik på både lokala, nationella och internationella arenor. Filmpool Jämtland vill se ett län där fler kan ta del av, producera, distribuera och arbeta med film.

Kontakta Eva på eva.aspling(at)regionjh.se om du vill initiera ett nytt filmprojekt, söka stöd eller bara veta mer om filmskapande i vår region.


A resource center for film in Jämtland Härjedalen

We are a part of Kulturen/Region Jämtland Härjedalen.

Anyone who has an interest in filmmaking or in screening film can contact us.

We can provide you with technical support and guidance.

Our mission!

We initiate, coordinate and develop film and media pedagogical activity, promote the spread and showing of high quality film, support talent development and greenhouse activity with focus on young filmmakers.

Target groups

Our main target group is children and young people enrolled in preschools, schools and activities outside of school, as well as young filmmakers up to the age of 30. Our goal is for children and young people in the region to be given the opportunity to learn, play, create and develop with film and motion pictures regardless of geographical area, gender, class or cultural background.

Finance and politics

We are financed by government funds through the Swedish Arts Counsil https://www.kulturradet.se/en/ and regional funds through the County Council Region Jämtland Härjedalen.http://www.regionjh.se/

Filmpool Jämtland is also one of Sweden’s 19 regional resource centres for film and motion pictures. All of the resource centres are part of a network for coordinating common issues and matters – Regionala filmresurscentrums samarbetsråd (the Cooperation Council of Regional Film Resource Centres).