IDA – Identitet Dokumentär Animation

Projektperiod 2008-2011, projektet är avslutat

Kontext

Projekt IDA (Identitet Dokumentär Animation) drivs av Filmpool Jämtland i Östersund. Projektet startade 2008 med en projekttid på två år och skulle därmed avslutas 2010, men man fick under 2010 beviljat projektmedel för ytterligare ett års verksamhet. Totalt sett uppgick projektmedlen från Arvsfonden till 1 710 500 kronor. Filmpool Jämtland har även gått in med en egen insats genom teknik och lokaler motsvarande ungefär 220 000 kr per år. Dessutom har samarbetspartnern Sensus gått in med en arbetsinsats, och i mindre format även föreningen Tingshuset, Konst för tjejer och Folkets Bio Regina. Filmpool Jämtland är ett av landets 19 regionala resurscentra för film och finansieras av Jämtlands Läns Landsting samt Svenska Filminstitutet (SFI). Man arbetar för att stärka den lokala filmkulturen, för att lokala produktioner sprids och får publik, och för att regionen ska användas som inspelningsplats.

Särskilt arbetar man mot skolor, barn och ungdomar för att dessa ska få möjlighet att arbeta med film. Filmpool Jämtland omsätter ungefär 2 miljoner årligen och har tre anställda. Sammantaget utgjorde alltså Arvsfondsprojektet en ganska stor del av Filmpool Jämtlands totala budget och verksamhet.

Verksamheten

I projektet erbjuds unga tjejer i Jämtland att skapa film utifrån deas liv och situation. Kärnverksamheten är en
grupp tjejer från gymnasiets individuella program som två dagar i veckan arbetar praktiskt och teoretiskt med
filmskapande tillsammans med en pedagog. Projektet fungerar då som alternativ till den praktik som  individuella programmet erbjuder. Man driver även i samarbete med Sensus Studieförbund studiecirklar runt om i Jämtlands län, där unga tjejer får möjlighet att skapa film.

Målgrupp

IDAs målgrupp är tjejer i åldern 12-25 år, men projektets inriktning mot individuella programmet gör att
man huvudsakligen, i den dagliga verksamheten, riktar sig till tjejer i gymnasieåldern. Målgruppen breddas
sedan när man arrangerar andra typer av verksamhet, exempelvis i form av workshops och studiecirklar.
Målet med den dagliga verksamheten är att engagera cirka 12 stycken tjejer från individuella programmet
som två dagar iveckan arbetar med själva produktionen. Genom samarbetsprojektet Konst för tjejer (även det i Östersund) riktar man sig även till en bredare målgrupp av arbetslösa tjejer och skolungdom, för träffar ungefär en gång i månaden. Projektet har även utvecklat ett samarbete med Navigatorcentrum i Östersund för att erbjuda verksamhet för arbetslösa tjejer upp till 25 år, samt med den ungdomspsykiatriska mottagningen.