Levande lokala kulturhus

Levande lokala kulturhus

Projektperiod 2012-2013, projektet är avslutat.

Levande lokala kulturhus – arrangören i centrum är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern J/H, Estrad Norr – Jämtlands läns musik och teater samt Filmpool Jämtland, med start hösten 2012. Projektägare för år ett var Riksteatern J/H, första september 2013 tar Länskulturen över projektägarskapet.

Syftet med projektet är bl.a. att stärka arrangörsskapet och skapa förutsättningar för levande lokala kulturhus i Jämtland län samt att öka tillgängligheten till scenkonst för beoende i hela länet. Målgrupp är föreningar i Jämtlands län, befintliga arrangerande föreningar men även övriga föreningar som vill bidra till ett rikt kulturliv.

Genomförande

Under hösten 2012 bjöds föreningar i samtliga kommuner i länet in till dialog, även föreningar som vanligtvis inte brukar arrangera kultur. Dialogmötena syftar till att inventera vilka behov och förutsättningar som finns.

Under våren 2013 startade genomförandet av det arrangörspaket som Filmpool Jämtland, Estrad Norr och Riksteatern J/H satt samman, tillsammans med de arrangerande föreningar som anmält intresse att ingå i projektet. Arrangörspaketen innehåller ett utbud av teater, musik och film samt inspirations-/fortbildningsdagar där arrangörerna får möjlighet att utveckla sina kunskaper i publikarbete/marknadsföring, värdskap och praktiskt arrangörskap. Tanken är att fortbildningsinsatserna ska kopplas till de konkreta arrangemang som genomförs inom ramen för projektet.

Under hösten 2013 genomförs de arrangemang som ingår i arrangörspaketen. Föreningarna har valt mellan:

  • Filmvisning/Besök av en filmare
  • Den sjösjuke poeten, musikteater med Peter Harrysson
  • Stig Östman, enmansföreställning

Deltagande föreningar i projektet ska inte drabbas av några kostnader som de själva inte valt. Estrad Norr och Filmpool Jämtland erbjuder föreningarna ett utbud av film, teater och musik där intäkterna delas 50/50. Målet är att varje förening gör en liten vinst som leder till en buffert inför framtida arrangemang.

Levande lokala kulturhus på facebook