Mid Nordic Film 2008-2011

Vi arbetar för att regionen Jämtland, Västernorrland, Tröndelag skall uppmärksammas som inspelningsplats nationellt och internationellt. Hitintills (2008 – ) har vi genomfört interregprojekten Mid Nordic Filmcommission och Mid Nordic Filmregion under vårt gemensamma paraply  Mid Nordic Film. En ny satsning inom Mid Nordic Film förväntas starta under senhösten 2015.

Midnordicfilms projekthemsida

Logotyper: European Union, Interreg Sverige Norge samt Midnordicfilm